Disclaimer

Bekijk de disclaimer van Vakantiepark Dierenbos

Disclaimer

De website www.dierenbos.nl ten behoeve van Vrijetijdspark Dierenbos Exploitatie B.V. (hierna te noemen: “Vakantiepark Dierenbos”) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van Vakantiepark Dierenbos of een vennootschap van het concern waartoe Vakantiepark Dierenbos behoord (hierna te noemen: ‘Libéma’).

Toegang tot en gebruik van de website en de producten en diensten die via de website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer, de toepasselijke voorwaarden en het Privacy Statement.

Het is niet toegestaan de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Vakantiepark Dierenbos.

De inhoud van de website en andere uitingen van Vakantiepark Dierenbos op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Vakantiepark Dierenbos wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie en/of prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie en prijzen op de website worden geregeld aangevuld en/of aangepast. Vakantiepark Dierenbos behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Vakantiepark Dierenbos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de website dan wel onjuistheden in de inhoud van de website in de meest brede zin van het woord.

Mocht u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateren, dan vragen wij u vriendelijk dit bij ons te melden, zodat we eventueel maatregelen kunnen nemen.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de website berusten bij Vakantiepark Dierenbos, dan wel Libéma, dan wel haar leverancier(s). Onder rechten van intellectuele of industriële eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom.  

Wanneer Vakantiepark Dierenbos hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Vakantiepark Dierenbos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Vakantiepark Dierenbos worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Vakantiepark Dierenbos en/of Libéma.

Vakantiepark Dierenbos is geregistreerd in Nederland en op geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien geschillen mochten ontstaan, worden die bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Dan kunt u contact met ons opnemen:

Vrijetijdspark Dierenbos Exploitatie B.V.
KvK nummer: 16087393
BTW nummer: NL8061.16.778.B01

November 2022 ©

Vakantiepark Dierenbos
Adres: Vinkeloord 1, 5382 JX Vinkel
E-mail: privacy@libema.nl
Telefoon: 073-5282200